SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR

60. USNESENÍ

ze 13. schůze, konané dne 24.dubna 2013

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 77

Po úvodním slově Mgr. Františka Korbela, náměstka ministra spravedlnosti, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátorky Elišky Wagnerové a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Elišku Wagnerovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


předseda výboru

v.z. Miloš Malý v.r.

Eliška Wagnerová v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Škaloud v.r.

ověřovatel výboru