12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

POZVÁNKA NA 11. SCHŮZI

v úterý 13. srpna 2019  v 10:00 hodin v Růžovém salonku

Kolovratského paláce

Program:

1)​ Schválení programu schůze

2)​ Projednání senátních tisků

č. 100 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě (VHZD,VZOB)

Předkládá: ministr dopravy

Zpravodaj: Jan Sobotka

č. 101 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě (VHZD,VZOB)

Předkládá: ministr dopravy

Zpravodaj: Jan Sobotka

cca 10:20 hodin

č. 102 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze (UPV, VZOB)

Předkládá: ministr vnitra

Zpravodaj: Patrik Kunčar

cca 10:30 hodin

č. 99 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 (VZSP, VZOB)

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Zpravodaj: Patrik Kunčar

cca 10:40 hodin

3) Usnesení k rozpočtové debatě a budování obrany státu

Pavel Vacek – ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničí

Generálporučík Jaromír Zůna – první zástupce Náčelníka Generálního Štábu

Diskuse

4)​ Informace předsedy, dokumenty EU a různé

5)​  Stanovení termínu příští schůze

Pavel Fischer v.r.

předseda výboru