SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

58. USNESENÍ

ze 4. schůze, konané dne 9. března 2011

vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu

s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství

Senátní tisk č. 7

Po odůvodnění zástupce předkladatele Ing.Libora Ježka, náměstka ministra životního prostředí, zpravodajské zprávě senátora Tomáše Jirsy a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Tomáše Jirsu;

III.

pověřuje

místopředsedu výboru senátora Tomáše Jirsu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Tomáš Jirsa, v.r.

předsedající výboru

Tomáš Jirsa, v.r.

zpravodaj výboru

Jaromír Štětina, v.r

ověřovatel výboru