Pozvánka

na 10. veřejné slyšení Senátu

na téma

„Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava“

které bude zahájeno

ve čtvrtek 24. května 2007 v 09.30 hodin

v Jednacím sále Valdštejnského paláce

I. Předmět jednání 10. veřejného slyšení Senátu (projednávané otázky):

1.​ Seznámení se současnou situací v Národním parku Šumava v souvislosti s hrozící kůrovcovou kalamitou po orkánu Kyrill,

2.​ Skutečné příčiny kalamity v Národním parku Šumava,

3.​ Rizika spojená s kůrovcovou kalamitou,

4.​ Situace obcí v lokalitě Národní park Šumava,

5.​ Důsledky kůrovcové kalamity na lesy ve II. zónách Národního parku Šumava a lesy ostatních vlastníků a lesů mimo Národní park Šumava,

6.​ Problémy s interpretací doporučení mise IUCN (Světový svaz ochrany přírody) a zásad IUCN – kategorizace chráněných území, údajná mezinárodní prestiž),

7.​ Právní rámec Národního parku Šumava - za jakého stavu byl park vyhlášen, jaký v současnosti je a jaký by měl napříště být,

8.​ Personální politika Správy národního parku Šumava.

II.​ Program a pozvaní účastníci:

a) k vystoupení na veřejném slyšení k projednávaným otázkám (v tomto pořadí):

-​ Zahájení veřejného slyšení a úvodní vystoupení.

1. Seznámení se současnou situací v Národním parku Šumava v souvislosti s hrozící kůrovcovou kalamitou po orkánu Kyrill

Ing. František Krejčí - ředitel Správy Národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti Šumava

2. Skutečné příčiny kalamity v Národním parku Šumava

RNDr. Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí České republiky

Miloš Juha, specialista na ochranu lesa

Ing. Ivo Vicena, CSc., soudní znalec ve věci ohodnocování škod

3.​ Rizika spojená s kůrovcovou kalamitou

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti

Prof. Ing. Josef Fanta, CSc., emeritní profesor na Univerzitě ve Vageningen

4.​ Situace obcí v lokalitě Národní park Šumava

Stanislava Barantálová, předsedkyně Výboru obcí Národního parku Šumava

Přestávka

5.​ Důsledky kůrovcové kalamity na lesy ve II. zónách Národního parku Šumava a lesy ostatních vlastníků a lesů mimo Národní park Šumava

Václav Toman, předseda Sdružení vlastníků obecních a městských lesů Plzeňského kraje

PhDr. Jan Stráský, předseda Rady Národního parku Šumava

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti

6.​ Problémy s interpretací doporučení mise IUCN (Světový svaz ochrany přírody) a zásad IUCN – kategorizace chráněných území, údajná mezinárodní prestiž

Ing. František Urban, člen Rady IUCN v l. 1994 - 2000

7.​ Právní rámec Národního parku Šumava - za jakého stavu byl park vyhlášen, jaký v současnosti je a jaký by měl napříště být

PhDr. Jan Stráský, předseda Rady Národního parku Šumava

Ing. František Urban, bývalý zástupce ČR v IUCN

Ing. František Benda, místostarosta obce Horská Kvilda a bývalý ministr životního prostředí

8.​ Personální politika Správy národního parku Šumava

RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje

Ing. František Krejčí, ředitel Správy Národního parku a CHKO Šumava

Polední pauza

-​ Rozprava k projednávaným otázkám

-​ Shrnutí, doporučení pro Ministerstvo životního prostředí, závěr.

b) k účasti a případnému vystoupení v rozpravě:

a) zástupci Parlamentu České republiky a státní správy

Tom Zajíček – předseda Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny

Mgr. Petr Gandalovič – ministr zemědělství České republiky

RNDr. František Pojer – náměstek ministra životního prostředí ČR a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny

PhDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. - Správa Národního parku a CHKO Šumava - Odbor výzkumu a ochrany přírody

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. – ředitel České geologické služby

Ing. Hynek Beneš - ředitel České inspekce životního prostředí

Miloš Picek - Regionální rozvojová agentura

b) zástupci samosprávy

Jiří Jukl - starosta města Hartmanice

Ing. Alena Balounová - starostka města Kašperské Hory

Michal Šnebergr - starosta města Železná Ruda

Josef Bejvl - starosta městyse Čachrov

Eduard Hones - starosta obce Horská Kvilda

Václav Vostradovský - starosta obce Kvilda

Mgr. Jaroslava Krnáková - starostka obce Lenora

Vladimír Voldřich - starosta obce Nicov

František Hála - starosta obce Nové Hutě

Mojmír Kabát - starosta obce Prášily

Horst Hasenöhrl - starosta obce Rejštejn

Ivana Pěčová - starostka obce Srní

Stanislav Princ - starosta obce Stachy

Vilém Böhm - starosta obce Želnava

Antonín Schubert - starosta obce Modrava

Ing. Zdeňka Lelková - starostka obce Stožec

Jiří Fastner - starosta obce Horní Vltavice

Ing. Jaroslav Pubal –starosta obce Strážný

Bohumil Záruba – starosta obce Nová Pec

Ing. Jana Hrazánková – starostka obce Borová Lada

Ing. Zbyněk Klose – starosta obce Kubova Huť

Martina Pospíšilová - starostka města Volary

Jiří Hůlka - starosta města Horní Planá

Petr Zimmermann - hejtman Plzeňského kraje

Oldřich Vlasák – předseda Svazu měst a obcí ČR

c) zástupci akademické obce

Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. - ředitel Botanického ústavu Akademie věd ČR

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. – rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček – děkan Lesnické a zemědělské fakulty MZU

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c – rektor České zemědělské univerzity

Ing. Jaromír Vašíček - ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. – Botanický ústav Akademie věd ČR Třeboň

Mgr. Martin Prokop – advokát

Doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. – Přírodovědecká fakulta University Karlovy Praha

Doc. RNDr. František Krahulec, CSc. – Botanický ústav Akademie věd ČR Průhonice

RNDr. Jakub Hruška, CSc. – vědecká komise Národního parku Šumava

d) zástupci majitelů lesů a odborné lesnické veřejnosti

Ing. František Kučera – předseda Sdružení vlastníků obecných a soukromých lesů

Ing. Jiří Holický – ředitel Lesy České republiky, s. p.

Ing. Vladimír Krečmer, CSc. - Národní lesnický komitét

Ing. Bohuslav Vinš, CSc. - Národní lesnický komitét

Stanislav Hlava - Městské lesy Vimperk

e) zástupci nevládních organizací

RNDr. Libor Ambrozek – předseda Českého svazu ochránců přírody

Mgr. Martin Ander - ředitel Hnutí Duha

Ing. Jiří Štich – jednatel Sdružení pro záchranu lesů Šumavy Šumava 21

f) ostatní

PhDr. Vladimír Just - publicista

Ivan Dejmal – bývalý ministr životního prostředí ČR

Tamas Margescu - IUCN

Roger Crofts – IUCN

Karl Friedrich Sinner – Národní park Bavorský les

Řečnická doba pro vystoupení k projednávaným otázkám je 10 minut, pro vystoupení v rozpravě, která následuje po vystoupení všech pozvaných řečníků, je 5 minut; do rozpravy se účastníci hlásí písemně. Pořadí vystupujících řečníků je dáno pozvánkou s tím, že právo senátorů vystoupit v rozpravě není dotčeno.

O veřejném slyšení Senátu se vyhotovuje protokol podle stenografického záznamu, jehož součástí jsou údaje o jeho konání, účasti na něm, úplné texty vystoupení v rozpravě a písemně podané návrhy a stanoviska účastníků. Protokol je veřejný a je zveřejněn na internetových stránkách Senátu. Účastníci svým vystoupením souhlasí s jeho zveřejněním.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu