PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

125. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 9. schůze konané dne 30. dubna 2009

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů

(zákon o ochraně hospodářské soutěže),

ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 60)

Po úvodním slově zástupce předkladatele Martina Peciny, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, po zpravodajské zprávě senátora Karla Korytáře a po rozpravě

v ý b o r

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.​ u r č u j e

III.​ zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Karla Korytáře;

IV.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jana Hajdu předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Karel Korytář v.r. senátor Jiří Nedoma v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru