SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

147. USNESENÍ

z 21. schůze konané dne 11. března 2020

k návrhu zákona, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017

Senátní tisk č. 187

Po úvodním slově zástupce předkladatele Zdeňka Jelínka, pověřeného náměstka ministra dopravy České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Herberta Pavery a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k přijetí Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Herberta Paveru;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Vladislav Vilímec v.r.

předseda výboru

senátor Herbert Pavera v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru