SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

331.

USNESENÍ SENÁTU

ze 13. schůze, konané dne 12. září 2013

k návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních /senátní tisk č. 174/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Jan Látka v. r.

ověřovatel Senátu