SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

219. USNESENÍ

z 28. schůze konané dne 29. června 2016

k návrhu celního zákona

Senátní tisk č. 293

Po úvodním slově zástupce navrhovatele JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., náměstkyně ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Hlavatého a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Hlavatého;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Jiří Hlavatý v.r. senátor František Bradáč v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru