SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

5. ZÁZNAM

z 23. schůze konané dne 7. října 2013

k vládnímu návrhu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Senátní tisk č. 185

Po úvodním slově RNDr. Ladislava Minčiče, CSc., MBA, I. náměstka ministra financí, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Miroslava Škalouda a po rozpravě

VÝBOR

I.

nepřijal žádné usnesení k projednávanému tisku.

Z 9 přítomných senátorů pro návrh doporučit Senátu projednávaný návrh zákonného opatření Senátu schválit hlasovali 3 senátoři, proti nehlasoval nikdo, 6 senátorů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl schválen.

Jiné návrhy k projednávanému tisku nebyly podány;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Škalouda;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil tento záznam předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Miroslav Škaloud v.r.

zpravodaj výboru

Lubomír Franc v.r.

ověřovatel výboru