11. funkční období

39

Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo

dne 15. prosince 2016

2016


Tento tisk je k dispozici pouze ve formátu *.pdf.