Spolek pro obnovu venkova ČR

pořádá

pod záštitou předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery


seminář „Rodina v souvislostech“


v úterý 2. dubna 2019 od 10:30 hodin

v Jednacím sále Valdštejnského paláce


10:30 hod.

Zahájení a moderace

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR

10:40

Úvodní vystoupení

Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR

JUDr. Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR a poslanec Evropského parlamentu

11:00

Lidská bytost od početí do smrti

Mgr. Radim Ucháč, předseda Hnutí pro život ČR

11:15

Hodnoty a vzory v rodině

PhDr. Jaroslav Šturma, Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze

11:30

Výchova k manželství a rodičovství

Mgr. Josef Záboj, vedoucí Centra pro rodinný život v Olomouci a koordinátor děkanátních center pro rodinu Arcidiecéze olomoucké

11:45

Nové hrozby tradiční přirozené rodině

Mgr. Marek Výborný, člen Ústavně právního výboru PS Parlamentu ČR

Marek Benda, člen Ústavně právního výboru PS Parlamentu ČR

Ing. Aleš Juchelka, člen Výboru pro sociální politiku PS Parlamentu ČR


12:30

Přestávka, občerstvení


13:00

Rodina a obecní pospolitost

Mgr. Anna Mužná, starostka obce Skotnice


13:15

Rodina v romských komunitách

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně


13:30

Rodina a kvalita života

MUDr. Jitka Chalánková, členka Výboru pro zdravotní a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR


13:45

Rodinná politika Ministerstva práce a sociálních věcí

Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně pro řízení sekce sociální politiky


14:00

Diskuse

15:00

Ukončení semináře
Ing. Veronika Vrecionová v. r.


předsedkyně SPOV ČR


Svou účast potvrďte, prosím, do 29. března 2019

na e-mailové adrese spov.veronika@seznam.cz .


Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu. Prezence účastníků od 10 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“. Průkaz totožnosti nutný.Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci semináře souhlasí se zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Spolku pro obnovu venkova ČR nebo Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.