P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

64.

USNESENÍ

výboru pro zahraniční věci, obranu a Bezpečnost

z 14. schůze dne 22. července 1999

k návrhu zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) , (senátní tisk č. 72)

úřadech (branný zákon) , (senátní tisk č. 72)

Po odůvodnění zástupce navrhovatele ministra obrany ČR Vladimíra Vetchého, po zpravodajské zprávě senátora Jana Rumla a po rozpravě

po zpravodajské zprávě senátora Jana Rumla a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou; II. u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání návrhu na schůzi Senátu senátora Jana Rumla III. p o v ě ř u j e předsedu výboru, senátora Michaela Žantovského, aby předložil toto usnesení předsedkyni Senátu Parlamentu České republiky.

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání návrhu na schůzi Senátu senátora

Jana Rumla

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru, senátora Michaela Žantovského, aby předložil toto usnesení

předsedkyni Senátu Parlamentu České republiky.Michael Žantovský v.r.

předseda výboru

Jan Ruml v.r. Vítězslav Matuška v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru