SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

130. USNESENÍ

z 22. schůze, konané dne 14. srpna 2018

návrhu senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Senátní tisk č. 312

Po úvodním slově senátora Tomáše Grulicha, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Jiří Dienstbier a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh senátního návrhu zákona schválit;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Jiřího Dienstbiera;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jiří Dienstbier v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru