SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

101. USNESENÍ

z 9. schůze, konané dne 15. června 2011

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne

28. března 2011 v Praze

Senátní tisk č. 75

Po odůvodnění zástupkyně předkladatele Ing. Hany Heidlerové, ředitelky Odboru mezinárodně právního Ministerstva financí ČR, zpravodajské zprávě senátora Jaroslava Sykáčka a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci předložené dohody;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Jaroslava Sykáčka;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Jozefa Regece, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Josef Regec,v.r.

předseda výboru

Jaroslav Sykáček, v.r.

zpravodaj výboru

Jaromír Štětina, v.r.

ověřovatel výboru