SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

99. USNESENÍ

z 16. schůze, konané dne 14. února 2018

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 232

Po úvodním slově Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Radek Sušil a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Radka Sušila;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Radek Sušil v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Emilie Třísková v.r.

ověřovatel výboru