SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

68. USNESENÍ

ze 6. schůze, konané dne 6. dubna 2011

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Praze

Senátní tisk č. 29

Po odůvodnění zástupce předkladatele JUDr. Vladimíra Galušky, náměstka ministra zahraničních věcí, zpravodajské zprávě senátora Tomáše Töpfera a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci předložené smlouvy;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Tomáše Töpfera;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Jozefa Regece, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Jozef Regec, v.r.

předseda výboru

Tomáš Töpfer, v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Kladívko, v.r.

ověřovatel výboru