SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

66. USNESENÍ

ze 7. schůze, konané dne 12. července 2017

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu

Senátní tisk č. 102

Po odůvodnění zástupkyně předkladatele Aleny Schillerové, náměstkyně ministra financí, zpravodajské zprávě senátora Hassana Meziana a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas s výpovědí Smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu;

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vyslovit souhlas s působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu v období ode dne schválení Parlamentem ČR do 31. prosince 2018 v celkové počtu do 30 osob;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Hassana Meziana;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


František Bublan,v.r.

předseda výboru

Hassan Mezian,v.r.

zpravodaj výboru

Hassan Mezian,v.r.

ověřovatel výboru