PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

85. USNESENÍ

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

z 13. schůze, konané dne 17. října 2007

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně a

podpoře rozmanitosti kulturních projevů

(senátní tisk č. 103)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Karla Bartáka, po odůvodnění 1. náměstkem ministra kultury ČR JUDr. Františkem Mikešem, po zpravodajské zprávě místopředsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu ČR vyslovit souhlas s ratifikací Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů;

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 103 na schůzi Senátu Parlamentu ČR

senátora Jaromíra Jermáře.


Doc. MUDr. Karel Barták, CSc., v. r.

předseda výboru

PhDr. Jaromír Jermář, v. r. RNDr. Vlastimil Balín, v. r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru