SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

2. ZÁZNAM

z 6. schůze konané dne 28. února 2017

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Senátní tisk č. 53

Po úvodním slově zástupce navrhovatele JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., náměstkyně ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Pavla Štohla a po rozpravě

VÝBOR

I. nepřijal žádné usnesení, když

​ pro návrh doporučit schválit předložený návrh zákona z 12 přítomných senátorů hlasovali 2 senátoři, nikdo nebyl proti a 10 senátorů se zdrželo;

​ pro pozměňovací návrh č. 1 senátora Lumíra Aschenbrennera z 12 přítomných senátorů hlasovali 2 senátoři, 2 byli proti a 8 senátorů se zdrželo;

​ pro pozměňovací návrh č. 2 senátora Lumíra Aschenbrennera z 12 přítomných senátorů hlasoval 1 senátor, 2 byli proti a 9 senátorů se zdrželo;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Pavla Štohla;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Pavel Štohl v.r. senátor Petr Holeček v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru