P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

1997

116

USNESENÍ SENÁTU

ze 7. schůze dne 31. července 1997

k návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 /senátní tisk 1997/63/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Petr Pithart v. r.

předseda Senátu

Vlastimil Šubrt v. r.

ověřovatel Senátu