SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

22. USNESENÍ

z 5. schůze konané dne 20. ledna 2021

vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273 ze dne 16. dubna 2020

Senátní tisk č. 3

Po úvodním slově zástupce předkladatele Lenky Dupákové, náměstkyně ministryně financí, po zpravodajské zprávě senátora Herberta Pavery a po rozpravě

VÝBOR

I.​ doporučuje Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273 ze dne 16. dubna 2020;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Herberta Paveru;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Vladislav Vilímec v.r.

předseda výboru

senátor Herbert Pavera v.r. senátor Jaroslav Větrovský v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru