SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

173.

USNESENÍ SENÁTU

z 9. schůze, konané dne 12. června 2019

k Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí na léta 2020-2022 a Konvergenční program České republiky (duben 2019) /senátní tisk č. 81/

Senát

I. bere na vědomí Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na léta 2020-2022 a Konvergenční program České republiky (duben 2019);

II. upozorňuje na skutečnost, že rozpočtová strategie nezohledňuje reálné finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí a krajů především v resortech Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v případě finančních vztahů ke zdravotním pojišťovnám ani valorizaci výše plateb státu za tzv. státní pojištěnce.

Jaroslav Kubera v. r.

předseda Senátu

Šárka Jelínková v. r.

ověřovatelka Senátu