SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

140. USNESENÍ

z 18. schůze konané dne 9. prosince 2015

k návrhu zákona, který se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů

Senátní tisk č. 159

Po úvodním slově zástupce předkladatele Lenky Juroškové, náměstkyně ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Hlavatého a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR  schválit návrh zákona ve znění

postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu

senátora Jiřího Hlavatého;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Jiří Hlavatý v.r. senátor Jiří Hlavatý v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru