Parlament České republiky

SENÁT

PROGRAM JEDNÁNÍ

24/2007

Týden od 11. června do 17. června 2007


STALO SE V MINULÉM TÝDNU

Pondělí 4. června

Místopředseda Senátu Jiří Liška přijal místopředsedu Lidového politického poradního shromáždění Čínské lidové republiky Li Guixiana v doprovodu velvyslankyně ČLR Huo Yuzhen a dalších hostí. Pan Guixian se zajímal především o české zkušenosti s transformací ekonomiky v oblasti bankovnictví. Na následném obědě se okruh diskutovaných témat výrazně rozšířil, hovořilo se i o politických změnách v Číně a  vztazích k Tajwanu a Tibetu. Setkání se zúčastnil také senátor Jan Nádvorník, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Úterý 5. června

U příležitosti 3. výročí úmrtí prezidenta Spojených států Ronalda Reagana uspořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost spolu s místopřed- sedou Senátu Jiřím Liškou seminář s názvem „Ronald Reagan, politik, který změnil svět“. Současný americký prezident George W. Bush zaslal předsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi dopis, v němž Senátu za připomenutí památky prezidenta R. Reagana děkuje. Dopis při zahájení semináře přečetl místopředseda VZOB Tomáš Töpfer:„Vážený pane předsedo Sobotko, byl jsem potěšen zprávou, že Senát České republiky pořádá konferenci s cílem vzdát hold prezidentu Ronaldu Reaganovi u příležitosti výročí jeho úmrtí, a to v den, kdy navštívím Vaše překrásné hlavní město. Ronald Reagan byl člověk nezdolného optimismu, osobní odvahy a slušnosti. Věřil, že svoboda je přirozeným právem všech mužů a žen a odmítl přijmout skutečnost, že svoboda byla mimo dosah českého lidu a dalších, kteří trpěli pod komunistickou tyranií. Byl přesvědčen, že ti, co se narodili ve svobodné společnosti, mají povinnost přinést svobodu těm, kterým jsou odepřeny její výhody, a že naše pomoc může vést ke změně. Český národ, který zažil tyranii osobně, nepovažuje svoji svobodu za samozřejmost. Pečujete o svoji svobodu tím nejsmysluplnějším způsobem, neboť svoji nedávnou zkušenost používáte k tomu, abyste pomohli lidem v zemích, jako je Bělorusko, Barma a Kuba, získat jejich svobodu. Oceňuji Vaši oddanost svobodě a děkuji za připomenutí památky velkého amerického zastánce svobody, prezidenta Ronalda Reagana. V úctě George Walker Bush.“

Na tiskové konferenci senátora Josefa Novotného byla představena komplexní studie „Navrhované změny v prosazování hazardních her v České republice“ (autor Josef Novotný). Navrhované změny v provozování by jen odstraněním současných, nezdůvodnitelných daňových zvýhodnění přinesly dle J. Novotného 3,5 miliardy korun, přibrzdily nežádoucí rozvoj her a vyhověly by obcím, které se už začínají aktivně bránit. Senátor J. Novotný se domnívá, že v době zavádění úsporných reforem působí neuvěřitelně další úleva loterijním společnostem prosazená v květnu 2007 formou přílepku v Poslanecké sněmovně. Ty by chtěly mít možnost odečíst si DPH i na vstupu, když už ho nemusí uplatňovat na své produkty. Tento zákon začne v následujících dnech projednávat Senát. Sdružení měst a obcí proti hazardu, které se na tiskové konferenci představilo, připravuje svoji verzi novely loterijního zákona a bude ji prosazovat v obou komorách Parlamentu ČR.

Středa 6. června

Členové Ústavně - právních výborů Národní rady Slovenské republiky a Senátu PČR si na společném jednání vyměnili názory na omezení imunity ústavních činitelů a snížení trestní odpovědnosti mladistvých. Slovenští poslanci se podělili se svými senátními kolegy o zkušenosti se zavedením nového trestního zákoníku do praxe.

Na tiskové konferenci u příležitosti zahájení VIII. ročníku Mezinárodního festivalu židovské kultury Devět bran představil ředitel festivalu Pavel Chalupa hlavní téma: uctění 70. výročí úmrtí George Gershwina. Zároveň pozval všechny do Valdštejnské zahrady na festivalové večery, na divadelní představení do Divadla v Dlouhé, na jedinečnou výstavu fotografií do atria Vysoké školy ekonomické a na literární večery do Knihkupectví u Řehoře Samsy. Festival Devět bran 2007 se koná ve dnech 11. – 17. 6. 2007.

Byla zahájena 6. schůze Senátu, která pokračovala až do pátku. V úvodu jednání nejprve složili svůj senátorský slib nově zvolení senátoři Václav Homolka a Jiří Lajtoch, zároveň jim byla určena místa v sále a byli zařazeni do výborů Senátu. Během třídenního jednání Senát dále schválil 16 návrhů zákonů, za zmínku zcela jistě stojí například zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů, který do Poslanecké sněmovny předložil Senát. Zákon o správě daní a poplatků senátoři vrátili do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Na pořadu 6. schůze bylo i pět evropských tisků, u kterých se Senát ztotožnil se stanovisky pověřených výborů. V závěru schůze Senát schválil návrh na udělení státních vyznamenání, Výroční zprávu NKÚ a návrh na konání 11. veřejného slyšení. Senátoři také přikázali v 1. čtení senátní návrh zákona o výplatě dodatečných náhrad klientům některých bank výborům k projednání.

Pátek 8. června

Třídenní Festival policejních orchestrů a sborů Festpol 2007, který se konal pod záštitou předsedy Senátu P. Sobotky, byl zahájen koncertem dechových orchestrů Hudba Hradní stráže a Policie ČR, Fanfare de la Police Cantonale Jurassienne, Zealand Police Band a Bergen Politiorkester.

Proběhlo slavnostní rozlosování IX. ročníku Turnaje v malé kopané národnostních menšin o pohár místopředsedy Senátu za účasti místopředsedy Senátu J. Rakušana, který nad ním převzal záštitu.


24. TÝDEN - PŘEHLED AKCÍ

PONDĚLÍ 11. 6. 2007

Nejsou hlášeny žádné akce

ÚTERÝ 12. 6. 2007

09:00 Zasedání "6. Monitorovacího výboru Fondu soudružnosti" Jednací sál

09:00 Přijetí pracovníka Evropské komise pro regionální politiku

Georgiose Yannoussise předsedou VUZP I. Bárkem Valdštejnova pracovna

10:30 Přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Dánského království v ČR Ellen Margrethe Løj 1. mpř. Senátu P. Pithartem Pracovna mpř. Senátu P. Pitharta

11:00 Tisková konference sen. J. Juřenčákové na téma "Podpis smlouvy

obcí a měst proti daňové diskriminaci" Zaháňský salonek

15:00 Přijetí př. vlády Gruzie Zuraba Nogaideliho př. Senátu P. Sobotkou Přijímací salonek

16:00 Mandátový a imunitní výbor Zaháňský salonek

20:00 Slavnostní zahájení 8. ročníku Mez. hudebního festivalu

česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Valdštejnská zahrada

STŘEDA 13. 6. 2007

09:00 Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Růžový salonek

09:00 Výbor pro záležitosti Evropské unie Černínský salonek

09:30 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Valdštejnova pracovna

11:30 Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR v Norském království Luboše Nového předsedou Senátu P. Sobotkou Přijímací salonek

13:00 Senátorský klub ČSSD Místnost č. 307

13:00 Přátelské setkání př. Senátu P. Sobotky se členy Rady pro zahraniční vysílání USA (BBG) u příležitosti výročního zasedání BBG v Praze Frýdlantský salonek

16:00 Mez. sympozium s názvem „Bezpečnostní a obranná agenda Evropské unie“ Hlavní sál

20:00 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Valdštejnská zahrada

ČTVRTEK 14. 6. 2007

10:00 Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské republiky v ČR Seong-Yong Cho předsedou Senátu P. Sobotkou Přijímací salonek

19:30 Koncert na závěr Českého dne proti rakovině Hlavní sál

20:00 8. ročník Mezinárodního. hudebního festivalu česko-německo-židovské

kultury „9 Bran“ Valdštejnská zahrada

PÁTEK 15. 6. 2007

20:00 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Valdštejnská zahrada

SOBOTA 16. 6. 2007

09:00 Zasedání Rady česko-německého diskusního fóra Frýdlantský, Jičínský salonek

13:00 Abiturientský sjezd absolventů vodících psů Valdštejnská zahrada

20:00 Slavnostní zakončení 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Valdštejnská zahrada

NEDĚLE 17. 6. 2007

17:00 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ - Židovské melodie a písně Valdštejnská zahrada


Senát pro veřejnost

Valdštejnský palác je otevřen pro veřejnost zdarma každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin. Vstup je volný, k dispozici jsou návštěvníkům trojjazyčné informační tabule v každé části expozice.

Volně přístupná je také Valdštejnská zahrada a to každý den od 10:00 do 18:00 hodin s výjimkou soboty 16. 6. 2007, kdy bude v době od 11:00 hod. do 16:30 hod. pro veřejnost uzavřena z důvodu konání akce.

Organizované skupiny si mohou objednat bezplatnou prohlídku Senátu s výkladem i během pracovních dnů. Bližší informace v infocentru Senátu: tel. 25707 5707 nebo na info@senat.cz.

Informační centrum Senátu je otevřené každý všední den od 9.00 do 16.30 hodin. Najdete zde veškeré informace o Senátu i o Valdštejnském paláci.

Pro veřejnost je také přístupná nově otevřená výstavní síň Senátu, ve které je v současné době výstava protokolárních darů. Můžete ji navštívit ve všední den od 9.00 do 16.30 hod., o víkendu v době od 10.00 do 16.00 hodin.

Schůze výborů, komisí a Senátu (s výjimkou neveřejných) a veřejná slyšení jsou přístupné veřejnosti do naplnění vyhrazených míst v zasedací místnosti.

Další volně přístupné akce:

12.06.2007 - 20:00 hod. - Slavnostní zahájení 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Český národní symfonický orchestr - G. Gerschwin, Rapsodhy in Blue - Valdštejnská zahrada

13.06.2007 - 20:00 hod. - 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Klezmerový večer - Létající Rabín - Guločar - Valdštejnská zahrada

14.06.2007 - 20:00 hod. - 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Klezmerový večer - Bester Quartet - El – jazz – er - Valdštejnská zahrada

15.06.2007 - 20:00 hod. - 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Turecký večer - JANET & JAK ESIM ENSEMBLE - Sólista hry na orientální citár - Valdštejnská zahrada

16.06.2007 - 20:00 hod. - Slavnostní zakončení 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Žofínský jazzový orchestr - G. Gerschwin, koncertní provedení Jazzové opery Porgy a Bess - Valdštejnská zahrada

21.06.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Královéhradecký dětský sbor „Jitro“, sbormistr Jiří Skopal - Valdštejnská zahrada

28.06.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Norský pěvecký soubor “ASKERSKOLEKORPS" - Valdštejnská zahrada

12.07.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě zahraje Městská hudba Františka Kmocha Kolín, dirigent Ivan Fišer - Valdštejnská zahrada

19.07.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě zahraje Varnsdorfská komorní filharmonie, umělecký vedoucí Josef Vondráček(Beethoven – Symfonie č. 1, 9 + klavírní koncert ) - Valdštejnská zahrada

26.07.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě zahraje Big band Bonit pod vedením Pavla Houfka - Valdštejnská zahrada

02.08.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě - Svítání - Original Czech Music, Multižánrová fúze (cimbál, violoncello, akordeon, kytara a pětihlasý vokál ve vlastní autorské tvorbě) - Valdštejnská zahrada

09.08.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Slovácký soubor písní a tanců Vonica, vedoucí souboru Ivo Urban - Valdštejnská zahrada

16.08.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě zahraje Vyškovský big band dirigent Mojmír Bártek - Valdštejnská zahrada

23.08.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Pěvecký rockový sbor gymnázia Uherské Hradiště, umělecký vedoucí Jan Gajdošík - Valdštejnská zahrada

26.08.2007 - 16:30 hod. - 16. Mezinárodní hudební festival Mladá Praha Vystoupení mladých nadějných hudebníků z celého světa – Mozart, Dvořák - Valdštejnská zahrada

30.08.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Soubor Carmina Rychnov nad Kněžnou – komponovaný pořad Zahrajte mi dokola aneb veselé svátky pod Orlickými horami, umělecký vedoucí Karel Štrégl - Valdštejnská zahrada

06.09.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Permoníček Most a Čmeláček Žatec – umělecká vedoucí Eva Hodková - Valdštejnská zahrada

13.09.2007 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě vystoupí Ostravský dětský sbor ZUŠ Eduarda Marhuly, sbormistr Milan Chromík - Valdštejnská zahrada

16.09.2007 - 15:00 hod. - Setkání s občany Hlavní pódium: * Ritornello * Big Band Felixe Slováčka, sólistka Jitka Zelenková Druhé pódium: * Šermíři a kejklíři * Pavel Smetáček - Tradicionál Jazz studio - Valdštejnská zahrada


PONDĚLÍ 11. 6. 2007

o​ 11:15 hod. - Egermann, s.r.o., Dvořákova 306, Nový Bor

Crystalex a.s., B. Egermanna 634, Nový Bor

Oficiální návštěva předsedy Senátu P. Sobotky ve společnosti Egermann, s.r.o. a Crystalex a.s. v Novém Boru. V rámci návštěvy proběhne prohlídka jednotlivých provozů a pracovní jednání s přítomnými

o​ 11. 6. - 14. 6. 2007, USA

Na pozvání Nadace Památníku obětem komunismu se člen VVVK M. Mejstřík zúčastní slavnostního odhalení Památníku obětem komunismu na celém světě ve Washingtonu

OV 80/2007

ÚTERÝ 12. 6. 2007

​ 09:00 hod. - Zasedání "6. Monitorovacího výboru Fondu soudružnosti"

Jednací sál (VP-A)

Akci spolupořádá Výbor pro záležitosti Evropské unie

​ 09:00 hod. - Přijetí pracovníka Evropské komise pro regionální politiku Georgiose Yannoussise předsedou VUZP I. Bárkem spolu s místopředsedy VUZP L. Müllerovou, P. Eybertem a J.Horníkem

Valdštejnova pracovna (VP-C)

OV 86/2007

​ 10:30 hod. - Přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Dánského království v ČR Ellen Margrethe Løj 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem

Pracovna mpř. Senátu P. Pitharta (VP-A)

​ 11:00 hod. - Tisková konference sen. J. Juřenčákové na téma "Podpis smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci"

Zaháňský salonek (VP-C)

​ 15:00 hod. - Přijetí předsedy vlády Gruzie Zuraba Nogaideliho předsedou Senátu P. Sobotkou

Přijímací salonek, VP A 120

​ 16:00 hod. - Mandátový a imunitní výbor

Zaháňský salonek (VP-C)

​ 20:00 hod. - Slavnostní zahájení 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ Český národní symfonický orchestr - G. Gerschwin, Rapsodhy in Blue za účasti předsedy Senátu P.Sobotky a místopředsedy Senátu J. Rakušana

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci spolupořádá předseda Senátu Přemysl Sobotka

o​ 16:00 hod. - Parkhotel, Veletržní 1502/20, Praha 7 - Holešovice

1. místopředseda Senátu P. Pithart se zúčastní pietního shromáždění k uctění památky obětí holocaustu

o​ 16:15 hod. - Letiště Praha – Nová Ruzyně

Přílet místopředsedy Senátu J. Šnebergera spolu s místopředsedou VEU M. Škaloudem a členkou VEU a předsedkyní SK ČSSD A. Gajdůškovou ze Třetího společného parlamentního shromáždění o budoucnosti Evropy konaného v Bruselu

o​ 12. 13. a 15. 6. 2007, Karlovarsko

Výjezdní zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

STŘEDA 13. 6. 2007

​ 09:00 hod. - Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Růžový salonek (KP)

​ 09:00 hod. - Výbor pro záležitosti Evropské unie

Černínský salonek (KP)

​ 09:30 hod. - Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Valdštejnova pracovna (VP-C)

​ 11:30 hod. - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Norském království Luboše Nového předsedou Senátu P. Sobotkou

Přijímací salonek, VP A 120

​ 13:00 hod. - Senátorský klub ČSSD

Místnost č. 307 (KP)

​ 13:00 hod. - Přátelské setkání předsedy Senátu P. Sobotky se členy Rady pro zahraniční vysílání USA (BBG) u příležitosti výročního zasedání BBG v Praze

Frýdlantský salonek (VP-A)

​ 16:00 hod. - Mezinárodní sympozium s názvem „Bezpečnostní a obranná agenda Evropské unie“

Hlavní sál (VP-C)

Akci spolupořádá Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

​ 20:00 hod. - 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ - Klezmerový večer - Létající Rabín - Guločar

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci spolupořádá předseda Senátu Přemysl Sobotka

o​ 13. 6. 2007, Rakousko, Vídeň

Místopředsedkyně VVVK a místopředsedkyně SK Senátu pro sdělovací prostředky L. Janáčková se zúčastní semináře "Boj proti obchodu s lidmi na regionální úrovni" pořádaného v rámci Regionálního partnerství

OV 74/2007

ČTVRTEK 14. 6. 2007

​ 10:00 hod. - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské republiky v ČR Seong-Yong Cho předsedou Senátu P. Sobotkou

Přijímací salonek (VP-A)

​ 19:30 hod. - Koncert na závěr Českého dne proti rakovině

Hlavní sál (VP-C)

Akci spolupořádá předseda Senátu Přemysl Sobotka

​ 20:00 hod. - 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ - Klezmerový večer - Bester Quartet - El – jazz – er

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci spolupořádá předseda Senátu Přemysl Sobotka

o​ 12:00 hod. - Půdní divadlo bývalých Magdeburských kasáren, Tyršova ul., Terezín Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastní prezentace knihy Alfreda Kantora „Svědectví“

o​ 17:00 hod. - Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Thunovská 14, Praha 1

Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastní oslavy u příležitosti narozenin Jejího Veličenstva královny Alžběty II. pořádané mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR Lindou Duffield

o​ 14. 6. 2007, SRN, Sasko

Delegace Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova navštíví v rámci výjezdního zasedání Sasko, kde bude jednat s orgány státní správy a místní samosprávy

OV 86/2007

o​ 14. 6. - 15. 6. 2007, SRN, Berlín

Předseda VVVK K. Barták se zúčastní zasedání předsedů Výborů pro lidská práva parlamentů členských zemí EU, EP a parlamentů kandidátských zemí

OV 74/2007

PÁTEK 15. 6. 2007

​ 20:00 hod. - 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ - Turecký večer - JANET & JAK ESIM ENSEMBLE - Sólista hry na orientální citár

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci spolupořádá předseda Senátu Přemysl Sobotka

o​ 16:00 hod. - náměstí ve Velkém Újezdu u Olomouce

Místopředseda VVVK J. Hálek se zúčastní slavnostního aktu u příležitosti odhalení pamětní desky pplk. Jaroslavu Švarcovi, škpt. Aloisovi Fröhlichovi, škpt. Bohumilu Bednáříkovi-rodákům z Velkého Újezda a účastníkům zahraničního odboje

SOBOTA 16. 6. 2007

​ 09:00 hod. - Zasedání Rady česko-německého diskusního fóra

Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

Akci spolupořádá místopředseda Senátu Jiří Liška

​ 13:00 hod. - Abiturientský sjezd absolventů vodících psů

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci spolupořádá předseda Senátu Přemysl Sobotka

​ 20:00 hod. - Slavnostní zakončení 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ - Žofínský jazzový orchestr - G. Gerschwin, koncertní provedení Jazzové opery Porgy a Bess

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci spolupořádá předseda Senátu Přemysl Sobotka

o​ 09:45 hod. - náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec

Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastní slavnostního zahájení již tradičního libereckého jarmarku, který se koná v rámci projektu Nisa – řeka, která nás spojuje a nad kterým předseda Senátu převzal záštitu

o​ 10:00 hod., Stadion FK Dukla Praha, Na Julisce 28, Praha 6

Místopředseda Senátu J. Rakušan se zúčastní IX. ročníku turnaje národnostních menšin v malé kopané, nad kterým převzal záštitu

NEDĚLE 17. 6. 2007

​ 17:00 hod. - 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu česko-německo-židovské kultury „9 Bran“ - Židovské melodie a písně

Valdštejnská zahrada

o​ 16:00 hod. - Vyšší odborná škola, Skálova 373, Turnov

Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastní happeningu konaného v rámci Sympozia uměleckoprůmyslových škol České republiky

o​ 17. 6. - 22. 6. 2007, Island

Předsedkyně VZSP A. Palečková, místopředsedové VZSP P. Sušický, V. Varoušek a člen VZSP J. Novotný se zúčastní jednání s partnerskými výbory Parlamentu Islandu, dále se setkají se zástupci Ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a zdravotnickými organizacemi

OV 80/2007

o​ 17. 6. - 24. 6. 2007, Čínská lidová republika, Peking, Shenyang

Místopředseda Senátu J. Liška, předseda VHZD I. Adamec, místopředsedové VHZD J. Nádvorník a I. Petrov se zúčastní jednání s nejvyššími představiteli Všečínského shromáždění lidových zástupců, s představiteli partnerských výborů. Dále budou jednat na resortních ministerstvech a v Obchodní a průmyslové komoře, zúčastní se jednání s představiteli místní vlády a místního parlamentu provincie Liaoning

OV 59/2007


Plánované akce - předběžná informace

(bude upřesněno v příslušném týdenním programu)

19.06.2007 - 09:00 hod. - 11. veřejné slyšení Senátu „Závěry jarní Evropské rady a jejich vliv na energetickou politiku ČR“ - Jednací sál

19.06.2007 - 18:15 hod. - Vernisáž výstavy "Obrazy Jana Gablera". Výstava potrvá od 19. 6. 2007 do 29. 6. 2007. - Předsálí Jednacího sálu

19.06.2007 - 17:00 hod. - Organizační výbor - Frýdlantský salonek

20.06.2007 - 14:00 hod. - Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova - Zaháňský salonek

25.06.2007 - 17:00 hod. - Shromáždění pracovníků a přátel fakulty u příležitosti 55 let Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Praha - Valdštejnská zahrada

26.06.2007 - 09:00 hod. - Národní muzeum, Praha - Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

26.06.2007 - 15:00 hod. - Pokračování schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice - Místnost č. 352

26.06.2007 - 17:15 hod. - Slavnostní předávání plaket prof. MUDr. Janského pro bezplatné dárce krve - Valdštejnská zahrada

27.06.2007 - 17:00 hod. - Slavnostní ukončení akademického roku 2006-2007 - Valdštejnská zahrada

28.06.2007 - 13:30 hod. - Konference "Vzpomínka na F.F. Plamínkovou" - Hlavní sál

03.07.2007 - Konference "Práva dětí v Evropské unii" - Jednací sál

11.07.2007 - 12. 7. 2007, Frýdlant v Čechách, Jičín - Výjezdní zasedání VVVK "Po stopách Albrechta z Valdštejna"

07.09.2007 - 09:00 hod. - 1. setkání starostek zemí Evropské unie v České republice - Hlavní sál

03.10.2007 - 15:00 hod. - Závěrečná konference v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - Hlavní sál


PROGRAM JEDNÁNÍ

ÚTERÝ 12. 6. 2007

Zasedání "6. Monitorovacího výboru Fondu soudružnosti"

9:00- 10:30 hod.

Diskuse o jednotlivých projektech - sektor doprava

Současný stav

Informace o probíhajících výběrových řízení - pokrok a plány

Aktuální informace

10:30- 10:45hod.

Coffee break

10:45 - 12:30hod.

Pokračování diskuse k jednotlivých projektům

12:30- 13:30 hod.

Oběd

13:30-15:30hod.

Jednání Core Group

Úvod k jednání, schválení programu

Projednání a schválení zápisu z jednání V. Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti

Aktuální postřehy a problematika Fondu soudržnosti

Mandátový a imunitní výbor

16:00 hod.

Zahájení a schválení pořadu 8. schůze

Předávání informací o návštěvách v prostorách sídla Senátu

Různé, sdělení předsedy výboru

STŘEDA 13. 6. 2007

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

9:00 hod.

Schválení programu a zápisu

Projednání senátních tisků

Senátní tisk č. 48 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer„ (VUZP,VZOB)

Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí

Zpravodaj výboru: sen. L. Svoboda

Senátní tisk č. 49 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy) (VUZP,VZOB)

Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí

Zpravodaj výboru: sen. T. Jirsa

cca 9:30 hod

Senátní tisk č. 50 – vládní návrh , kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko - středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (VHZD,VZOB)

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Zpravodaj výboru: sen. V. Sehnal

cca 9:45 hod

Senátní tisk č. 51 – vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (VVVK, VZOB)

Předkladatel: Ministerstvo školství

Zpravodaj výboru: sen. R. Slavotínek

cca 10:00 hod

Informace o pozicích České republiky k aktuálních otázkám nadcházející schůzky Rady ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC)

Uvede: zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR

Poté

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU

Informace předsedy a různé

Stanovení termínu a programu příští schůze

Výbor pro záležitosti Evropské unie

9:00 hod.

Zahájení a schválení programu schůze

9:05 hod.

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU

9:15 hod.

Senátní tisk č. J 029/06 - Předběžný návrh společné strategie EU – Afrika

Přizván zástupce Ministerstva zahraničních věcí

Zpravodaj: senátorka Alena Venhodová

10:00 hod.

Senátní tisk č. K 027/06 - Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy (Text s významem pro EHP)

Přizván zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Zpravodaj: senátorka Alena Gajdůšková

10:45 hod.

Senátní tisk č. 52 - Návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu o dokumentech postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie

Předkládá: Stálá komise Senátu pro ústavu a parlamentní procedury

Zpravodaj: senátor Luděk Sefzig

11:30 hod.

Vystoupení velvyslance Kypru J.E. Stavrose Amvrosiou

Poté:

Sdělení předsedy výboru, různé

Stanovení termínu a pořadu příští schůze

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

9.30hod.

Senátní tisk K 019/06 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel

Předkládá: zást. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zpravodaj: senátor Jiří Nedoma

10.00hod.

Změna stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých statutních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu na rok 2007 – změna přílohy č. 3 !!! Nově zařazený bod programu !!!

Uvede: vedoucí Kanceláře Senátu

10.20hod.

Senátní tisk č. 50 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé - Garanční: VHZD a další VZOB

Předkládá: zást. Ministerstva dopravy ČR

Zpravodaj: senátor Jan Nádvorník

10.40hod

Sdělení Komise o návrzích změny nařízení Rady (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství;

Návrh na nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru

Předkládá: zást. Ministerstva zemědělství ČR

Zpravodaj: senátor Jan Hajda

Podněty senátorů, Stanovení termínu 12. schůze VHZD