10. funkční období

108

Závěry z jednání Evropské rady konané

ve dnech 25. - 26. června 2015

2015


Tento senátní tisk je k dispozici pouze ve formátu *.pdf.