PROGRAM JEDNÁNÍ

47/2016


Týden od 21. listopadu do 27. listopadu 2016http://www.senat.cz - Činnost - Kalendář akcí Senátu PČR

STALO SE V MINULÉM TÝDNU

Středa 16. listopadu,


Ve středu se Senát sešel na své ustavující schůzi, čímž bylo zahájeno 11. funkční období. V úvodu schůze složili všichni zvolení senátoři slib senátora. Senátoři si na této schůzi zvolili nové vedení, staronovým předsedou Senátu se stal Milan Štěch, ve funkci místopředsedů budou následující dva roky pracovat Ivo Bárek, Miluše Horská, Jaroslav Kubera a Jiří Šesták. Senátoři rovněž zřídili a ustavili všechny výbory a komise, které jsou stejné jako v minulém funkčním období.


47. TÝDEN - PŘEHLED AKCÍ


PONDĚLÍ 21. 11. 2016

10:00

Konference k 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.

Jednací sál,

14:00

Přijetí velvyslance Řecka v ČR Efthymiose Efthymiadese předsedou VEU Senátu PČR Václavem Hamplem

Pracovna př. VEU


ÚTERÝ 22. 11. 2016

09:00

Seminář "Integrace zdravotní a sociální péče" reflexe stavu v ČR a ve světě"

Jednací sál

13:00

Slavnostní prezentace knihy Jan Zajíc "Verše"

Hlavní sál

15:00

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Chilské republiky v ČR J.E. pana Pabla Rodriga Gaete Vidala.

Přijímací salonek

16:30

Organizační výbor

Zaháňský salonek


STŘEDA 23. 11. 2016

10:00

2. schůze Ústavně-právního výboru

Zelený salonek

10:00

2. schůze Výboru pro záležitosti EU

Černínský salonek

16:00

1. mpř. Senátu PČR M. Horská oficiálně přijímá místopředsedu Rady regionálních zástupců Parlamentu Indonéské republiky pana Farouka Muhammada.

Zelený salonek

18:00

Slavnostní udílení "Ceny ústavu po studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva"

Hlavní sál


ČTVRTEK 24. 11. 2016

Nejsou hlášeny žádné akce


PÁTEK 25. 11. 2016

13:00

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá generálního ředitele Mezinárodní organizace práce (ILO) pana Guye Rydera.

Zaháňský salonek


SOBOTA 26. 11. 2016

Nejsou hlášeny žádné akce


NEDĚLE 27. 11. 2016

19:00

14. ročník "Malostranských komorních slavností"

Hlavní sál


Senát pro veřejnost


Valdštejnský palác je od 1. listopadu 2016 do 31. března 2017

otevřen pouze první víkend v měsíci a státní svátky 10:00 - 16:00 hodin,

24. prosince 2016: 10:00 – 14:00 hodin


Vstup do historických prostor je volný, k dispozici jsou návštěvníkům čtyřjazyčné informační tabule v každé části expozice.

Valdštejnská zahrada

je od 1. listopadu 2016 do 31. března 2017

pro veřejnost ZAVŘENA.

Od 16. 06. 2016 do 08. 01. 2017

je v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce umístěna výstava

20. VÝROČÍ USTAVENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČR.

Výstava se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha.

Otevřeno:

od listopadu 2016 do ledna 2017 pouze první víkend v měsíci a

státní svátky 10:00 – 16:00 hod.

Vstup volný.


Od 20. 10. 2016 do 4. 12. 2016

se koná pod záštitou senátora Petra Koliby

ve Výstavní síni Senátu

VÝSTAVA ZELENÉ ÚDOLÍ POD HOROU PRADĚD.

Otevřeno od 10:00 – 16:00 hod.

Vstup volný.


23.11.2016 - 10:00 hod. - 2. schůze Ústavně-právního výboru

29.11.2016 - 09:00 hod. - 2. schůze Výboru ro hospodářství, zemědělství a dopravu

30.11.2016 - 09:00 hod. - 2. schůze Senátu

Pokračování 2. schůze Senátu čas bude upřesněn

PONDĚLÍ 21. 11. 2016

10:00 hod. - Konference k 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.

Jednací sál, Jičínský salonek (VP-A)

Akci pořádá Výbor pro záležitosti Evropské unie


14:00 hod. - Přijetí velvyslance Řecka v ČR Efthymiose Efthymiadese předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR Václavem Hamplem

Pracovna př. VEU (KP)


ÚTERÝ 22. 11. 2016

o 22.11. - 26.11.20016, Polsko, Katovice, Krakov, Varšava

Senátoři J. Seitlová, Z. Hamousová a P. Vícha se zúčastní jednání v Katovicích a Krakově na téma zákazu spalování pevných paliv, splavnosti Odry a projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe. Dále budou jednat ve Varšavě s partnerskými výbory Sejmu a Senátu a také na ministerstvech.


09:00 hod. - Seminář "Integrace zdravotní a sociální péče" reflexe stavu v ČR a ve světě"

Jednací sál (VP-A)

Akci pořádá Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku


13:00 hod. - Slavnostní prezentace knihy Jan Zajíc "Verše"

Rytířská síň, Předpokoj, Audienční síň, Hlavní sál (VP-C)

Akci pořádá předseda Senátu Milan Štěch


15:00 hod. - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Chilské republiky v České republice J.E. pana Pabla Rodriga Gaete Vidala.

Přijímací salonek (VP-A)


16:30 hod. - Organizační výbor

Zaháňský salonek (VP-C)


o 19:00 hod. - Španělský sál, Pražský hrad, Praha 1

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního večera u příležitosti předávání Národní ceny kvality České republiky a Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.


o 20:00 hod. - Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, Papírenská 199/6, Praha 6

Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní slavnostního předávání cen Česká hlava 2016.

STŘEDA 23. 11. 2016

10:00 hod. - 2. schůze Ústavně-právního výboru

Zelený salonek (KP)


10:00 hod. - 2. schůze Výboru pro záležitosti EU

Černínský salonek (KP)


16:00 hod. - 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská oficiálně přijímá místopředsedu Rady regionálních zástupců Parlamentu Indonéské republiky pana Farouka Muhammada.

Zelený salonek (KP)


18:00 hod. - Slavnostní udílení "Ceny ústavu po studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva"

Audienční síň, Hlavní sál, Předpokoj, Rytířská síň (VP-C)

Akci pořádá předseda Senátu Milan ŠtěchČTVRTEK 24. 11. 2016

o 12:30 hod. - Fakulta ekonomická Západočeské univerzity, Hradební ul. 22, Cheb

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní závěrečného kola a vyhlášení výsledků XXV. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR.PÁTEK 25. 11. 2016

13:00 hod. - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá generálního ředitele Mezinárodní organizace práce (ILO) pana Guye Rydera.

Zaháňský salonek (VP-C)


o 19:00 hod. - Španělský sál, Pražský hrad, Praha 1

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní gala večera „Českých 100 Nejlepších 2016“.SOBOTA 26. 11. 2016

o 26.11. - 3.12.20016, Taiwan Předseda UPV M. Antl a senátoři M. Nenutil, R. Sušil a E. Třísková se zúčastní zahraniční cesty na pozvání vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR. Setkají se s nejvyššími představiteli moci legislativní i výkonné.NEDĚLE 27. 11. 2016

19:00 hod. - 14. ročník "Malostranských komorních slavností"

Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)

Akci pořádá Kancelář Senátu


Plánované akce - předběžná informace

(bude upřesněno v příslušném týdenním programu)


29.11.2016 - 09:30 hod. - 2. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - Frýdlantský salonek (VP-A)

29.11.2016 - 10:00 hod. - 2. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost - Růžový salonek (KP)

29.11.2016 - 14:00 hod. - Senátorský klub ODS - Jičínský salonek (VP-A)

29.11.2016 - 17:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "SOUZNĚNÍ" - Chodba místopředsedů (VP-A)

29.11.2016 - 17:00 hod. - Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí - Černínský salonek (KP)

06.12.2016 - 17:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "Srdce dokořán" - Předsálí Jednacího sálu (VP-A)

09.12.2016 - 10:00 hod. - Předání ocenění "Cena Inovace Roku" - Hlavní sál (VP-C)

PROGRAM JEDNÁNÍúterý 22.11.2016


Seminář "Integrace zdravotní a sociální péče" reflexe stavu v ČR a ve světě"

9:00 - 9:15 hod.

Zahájení semináře - úvodní slovo

doc. MUDr. Milada Emmerová CSc., prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc.

9:15 - 9:30 hod.

Proč potřebujeme integrovanou péči?

doc. MUDr. Iva Holmerová PhD

Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti

9:30 - 9:50 hod.

Nástroje na podporu rozvoje integrované péče o chronicky nemocné v zemích EU

Ing. Zdeněk Gütter, CSc

Národní telemedicínské centrum, Fakultní nemocnice Olomouc

9:50 - 10:10 hod.

Integrace péče - reflexe stavu v ČR: zkušenosti a postoje českých aktérů

Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková

CELLO-ILC, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

10:10 - 10:25 hod.

Integrace zdravotní a sociální péče pohledem MZCR

Ing. Martin Doležal, ředitel Odboru koncepcí a strategií

10:30 - 10:45 hod.

Přestávka na kávu

10:45 - 11:05 hod.

Dálková monitorace pacientů v klinické praxi v kontextu integrované péče: civilizační onemocnění a jejich moderní komplexní management

Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, FACC, MBA

Prezident České kardiologické společnosti

11:05 - 11:20 hod.

Praktičtí lékaři a systém integrované péče

TBC

11:20 - 11:40 hod.

Koncept nemocnice doma - integrace formální a neformální péče

MUDr. Stanislav Vachek

11:40 - 11:55 hod.

Integrace zdravotní a sociální péče pohledem MPSV

Mgr. et Bc. Petr Krčál, náměstek ministryně

11:55 - 12:10 hod.

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v kontextu integrované péče

Doc. MUDr. Olga Švestková PhD

Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN

12:15 - 13:00 hod.

Přestávka na oběd

13:00 - 13:20 hod.

Integrovaný systém zdravotních a sociálních služeb v Poličce - zkušenosti dobrovolného svazku obcí

Mgr. Ing. Libor Stráník, Ředitel AZASS Polička

13:20 - 13:40 hod.

Integrovaný systém péče o pacienty po cévních mozkových příhodách v Rotterdamu

Mgr. Marcela Janečková

13:40 - 14:00 hod.

Case management u pacientů s demencí - zahraniční a české zkušenosti

Mgr. Dana Hradcová PhD, CELLO-ILC, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

14:00 - 14:15 hod.

Case management u pacientů po získaném poškození mozku

Mgr. Olga Pekárková, Ergoaktiv

14:15 - 14:30 hod.

Péče o pacienty s pokročilou demencí

Mgr. Klára Burišková, Mgr. Jana Kašpárková

14:30 - 15:00 hod.

Diskusní panel

15:00 hod.

Závěr semináře

středa 23.11.2016


2. schůze Ústavně-právního výboru

10:00 hod.

Zahájení

10:00 hod.

Senátní tisk č. 348 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

poté        Různé

Stanovení termínu příští schůze výboru


2. schůze Výboru pro záležitosti EU

10:00 hod.

Zahájení a schválení programu schůze

10:05 hod.

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktu EU

10:10 hod.    

Senátní tisk č. K 109/10 - Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

Přizván: Úřad vlády

Zpravodaj: senátor Václav Hampl

Senátní tisk č. K 110/10 - Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě

Přizván: Úřad vlády

Zpravodaj: senátor Václav Hampl

Senátní tisk č. 346 - Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2015

Přizván: Úřad vlády

Zpravodaj: senátor Václav Hampl

11:10 hod.

Informace vlády ČR o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

Přizván: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: senátor Tomáš Grulich

11:40 hod.    

Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU Martina Smolka za rok 2015

12:10 hod.

Informace vlády ČR o programu 18. summitu EU – Ukrajina, který se uskuteční 24. listopadu 2016

Přizván: Ministerstvo zahraničních věcí

12:40 hod.    

Pokračování volby místopředsedů výboru

Poté

- Sdělení předsedy výboru, různé

- Stanovení termínu a pořadu příští schůze