P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

473.

USNESENÍ SENÁTU

z 18. schůze dne 22. dubna 2010

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /senátní tisk č. 215/

Senát

dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Jaromír Štětina v. r.

ověřovatel Senátu