SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

11. USNESENÍ

ze 3. schůze, konané dne 16. ledna 2012

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky

k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím

o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní

z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012

Senátní tisk č. 448

Po odůvodnění zástupce předkladatele , zpravodajské zprávě senátora Vladimíra Drymla a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci předloženého protokolu;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Vladimíra Drymla;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Jozefa Regece, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Jozef Regec, v.r.

předseda výboru

Vladimír Dryml,v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Kladívko, v.r.

ověřovatel výboru