8. funkční období

282

Petice proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase

2012


Vážený pan

Milan Štěch

předseda

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské náměstí 17/4

11801 Praha 1

V Praze dne 18.1.2012

Vážený pane předsedo,

v příloze Vám předávám kopie petičních archů s 90.782 podpisy určených Senátu PČR s "Peticí proti
nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase"S úctou

Michal Kucián,

za petiční výbor.


PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
sekretariát předsedy SenátuDlo:

(1)Petiční arch . J~C: ~ IJ. ~

Č.j •••••••••••.•••••.••.•••••.•••.

Petice proti nespravedlivé důchodové reformě

a za odchod vlády Petra Nečase

Lid je zdrojem veškeré státní moci (čI. 2 odst. 1 Ústavy ČR), proto my, níže podepsaní občané České republiky, zástupci právnických
osob a jiné ze zákona oprávněné osoby, tímto podáváme Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve smyslu příslušných
ustanovení zákona Č. 85/1990 Sb., o právu petičním, tuto petici:

1.​ Jako občanka/občan České republiky zásadně nesouhlasím s vládním návrhem důchodové
reformy, spojeným s riskantním vyvedením prostředků ze státního průběžného systému do
soukromých fondů, neboť tato změna ohrozí výplatu důchodů jak současným důchodcům,
tak budoucím generacím a přivodí zvýšení daně z přidané hodnoty u základních životních
potřeb. Svým podpisem pod touto peticí podporuji úsilí poslanců a senátorů ČSSD všemi
demokratickými prostředky zabránit přijetí chybné a nespravedlivé důchodové reformy.

2.​ Nesouhlasím s tím, aby vláda Petra Nečase nadále realizovala politiku, založenou na
reformách, výhodných pouze pro ty nejbohatší, na zvyšování nepřímých daní, včetně daně z
přidané hodnoty, zdražování zdravotní péče a na plošných škrtech, které poškodí hospodářský
růst, zvýší nezaměstnanost a prohloubí sociální rozdíly ve společnosti. Požaduji, aby vláda
Petra Nečase podala demisi a umožnila tak konání nových voleb. Podporuji rovněž vyvolání
hlasování o nedůvěře vládě v případě, že Nečasova vláda neustoupí od prosazení důchodové
reformy, založené na tunelování státního průběžného systému.

Se shora uvedenou peticí souhlasíme a žádáme, aby byla kladně vyřízena:

P.Č.

Jméno a příjmení

Bydliště (obec/město, ulice č.p.)

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

7.

8.

9.

10.

Petici sestavil, opatření podpisů pod ní zajišťuje, petici adresátovi doručuje a s ním jedná petiční výbor ve složení: Michal Kucián,
……………………………(je zároveň oprávněn členy petičního výboru v těchto věcech zastupovat); Jan Korf, …………………….
…………..; Zlatko Voráček, ……………………….