SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

18. USNESENÍ

ze 3. schůze, konané dne 29. ledna 2019

k návrhům kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv

(senátní tisk č. 34)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jiřího Drahoše, po zpravodajské zprávě senátora Jana Tecla, místopředsedy výboru, po vystoupení kandidátů JUDr. Kláry Alžběty Samkové, Ph.D., doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D., a JUDr. Elišky Wagnerové, Ph.D., a po rozpravě

výbor

I.

p r o j e d n a l

návrhy kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv;

II.

k o n s t a t u j e ,

že se seznámil s podkladovými materiály k jednotlivým kandidátům a vyslechl je;

III.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 34 na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jana Tecla;

IV.

p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jiřího Drahoše předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jiří Drahoš v. r.

předseda výboru

Jan Tecl v. r. Přemysl Rabas v. r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru