P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

5. funkční období

575.

USNESENÍ SENÁTU

z 15. schůze dne 16. listopadu 2006

k Informaci komisí Senátu o činnosti za rok 2006 /senátní tisk č. 403/

Senát

bere na vědomí Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2006.

předseda Senátu

ověřovatel Senátu