8. funkční období

441

2. doplněk plánu vojenského cvičení jednotek

a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012

2012


Návrh

USNESENÍ

S e n á t u

P a r l a m e n t u Č e s k é r e p u b l i k y

ze schůze 2012

o 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012

S e n á t

b e r e n a v ě d o m í 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012.


Předkládací zpráva pro Parlament České republiky

2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012 (dále jen „2. doplněk“) se předkládá na základě čl. 43 odst. 5 písm. b) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Materiál obsahuje informaci o cvičení se zahraničním partnerem, které nebylo zařazeno do „Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2012“, schválené usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 867 a 1. doplňku schváleného usnesením vlády ze dne 19. června 2012 č. 449.

Cvičení uvedené ve 2. doplňku bude financováno v  rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na rok 2012 ve smyslu § 22 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Proto nevznikají dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničního cvičení.

Součástí této části materiálu je příloha obsahující doplněné cvičení na rok 2012. Jedná se o 1 cvičení mimo území České republiky.

Tento materiál schválila vláda svým usnesením ze dne 3. října 2012 č. 732.

V Praze dne 3. října 2012

předseda vlády

RNDr. Petr Nečas, v. r.


         Příloha

    Počet listů: 2

2. DOPLNĚK PLÁNU VOJENSKÝCH CVIČENÍ JEDNOTEK A ŠTÁBŮ

ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

I MIMO NĚ V ROCE 2012


2. DOPLNĚK PLÁNU VOJENSKÝCH CVIČENÍ JEDNOTEK A ŠTÁBŮ AČR SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY V ROCE 2012

a) mimo území ČR

P. č.

Název akce

Typ akce

Stát kde se koná

Partner

Termín

Počet dnů

Údaje za AČR

Odpovídá

Rozpočet akce

Cíl cvičení

Cvičící součást

Počet osob

Počet techniky

1.

LION 2012

FTX

Keňa

OS Keni

říjen - prosinec

do 91

601. skss

do 10

0

ŘSS

800 000 Kč

Výcvik roty speciálních sil, výměna zkušeností