PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

103. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU

A BEZPEČNOST

z 15. schůze, konané dne 9. prosince 2009

k  vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko

o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře

a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze,

která byla sjednána výměnou nót

(senátní tisk č. 151)

Po odůvodnění zástupce předkladatele Ing. Jana Málka, náměstka ministra financí ČR, zpravodajské zprávě senátora Jaroslava Sykáčka (zastoupil senátor Pavel Lebeda) a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci předložené dohody;

II.

III.

u r č u j e zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora

Jaroslava Sykáčka;

p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jiřího Dienstbiera, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Jiří Dienstbier, v.r.

předseda výboru

Pavel Lebeda v z., v.r.

zpravodaj výboru

Rostislav Slavotínek, v.r.

ověřovatel výboru