PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

51. USNESENÍ

z 14. schůze konané dne 20. 8. 2013

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 139

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Miroslava Mateje, Ph.D., náměstka ministra financí, zpravodajské zprávě senátora Petra Gawlase, kterou v zastoupení přednesla senátorka Eva Richtrová, a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje,

Senátu Parlamentu ČR zamítnout projednávaný návrh zákona;

II.

určuje,

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Evu Richtrovou, která zastoupí senátora Petra Gawlase;

III.

pověřuje,

předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Ivo Bárek, v. r.

předseda výboru

Eva Richtrová, v. r. Petr Vícha, v. r. zástupkyně zpravodaje výboru ověřovatel výboru