Parlament České republiky

SENÁT

PROGRAM JEDNÁNÍ

30/2005

Týden od 25. července do 31. července 2005

Stalo se v minulém týdnu

Středa 20. července

Předseda Senátu P. Sobotka jednal v Bratislavě s předsedou Národní rady Slovenské republiky P. Hrušovským. Výsledkem jednání bylo mimo jiné stanovení data 23. září, kdy se z iniciativy P. Sobotky uskuteční v Praze summit předsedů parlamentů Visegrádské čtyřky. Hlavním tématem tohoto připravovaného setkání bude boj s terorismem.

Uskutečnila se mimořádná tisková konference předsedy Senátu P. Sobotky na téma informace o jednání s předsedou Národní rady Slovenska P. Hrušovským a odpověď předsedy Senátu na nabídku prezidenta republiky V. Klause k diskusi ve věci vývoje v Evropské unii. Třetím tématem byla informace k odvolání vedoucího Kancléře Senátu Organizačním výborem z předchozího dne.

O návrzích zákonů, které budu na programu 7. schůze Senátu, jednaly senátní výbory a komise.

Čtvrtek 21. července

Předseda Senátu P. Sobotka přijal předsedu vlády Polska M. Belku. V souvislosti s jednáním o boji proti terorismu ho informoval i o připravovaném pražském zářijovém summitu předsedů parlamentů Visegrádské čtyřky. Dalšími tématy jednání byla současná situace v Evropské unii a také stav projednávání a procesu schvalování euroústavy v obou zemích.

30. TÝDEN – PŘEHLED AKCÍ

PONDĚLÍ 25. 7. 2005

9.00 Přijetí delegace Výboru pro nezávislé instituce Senátu Thajského království – Zaháňský salonek

ÚTERÝ 26. 7. 2005

9.30​ Podvýbor pro dopravu – Zaháňský salonek

10.00 Setkání s reprezentanty ČR XIII. Mezinárodní soutěže dobrovolných a profesionálních hasičů (CTIF) ve Varaždinu – P. Sobotka – Hlavní sál

10.00 Podvýbor pro cestovní ruch – Valdštejnova pracovna

11.15 Oběd pro představitele Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR – P. Sobotka – Jičínský a Frýdlantský salonek

13.00 Klub ODS – Frýdlantský salonek

13.00 Klub SNK – Jičínský salonek

13.00 Klub KDU-ČSL – Zelený salonek

13.00 Klub otevřené demokracie – Zaháňský salonek

17.00 Organizační výbor – Frýdlantský salonek

STŘEDA 27. 7. 2005

9.00 Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku – Zaháňský salonek

9.00 Výbor pro záležitosti Evropské unie – Chebský salonek

9.00 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu – Valdštejnova pracovna

9.00 Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost – Zelený salonek

9.30 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí – Frýdlantský sal.

10.00 Ústavně-právní výbor – Jičínský salonek

10.00 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice – Místn. č. 352

16.00 Klub ČSSD – Místnost č. 401

17.00 Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky – Jičínský salonek

17.30 Mandátový a imunitní výbor – Místnost č. 111

ČTVRTEK 28. 7. 2005

8.30 Setkání s kardinálem Vlkem – P. Sobotka – Přijímací salonek

12.00 Oběd s prezidentem Litevské republiky – P. Sobotka – Předpokoj a Rytířská síň

13.00 7. schůze Senátu v 5. funkčním období – Jednací sál

PÁTEK 29. 7. 2005

Čas bude upřesněn Pokračování 7. schůze Senátu v 5. funkč. období – Jednací sál

SOBOTA 30. 7. 2005

10.00 – 17.00 Zpřístupnění historických prostor Valdštejnského paláce pro

veřejnost v rámci stálé expozice.

NEDĚLE 31. 7. 2005

10.00 – 17.00 Zpřístupnění historických prostor Valdštejnského paláce pro

veřejnost v rámci stálé expozice.

PONDĚLÍ 25. 7. 2005

9.00 hod. Zaháňský salonek (VP-C)

Místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Adamec spolu se členy téhož výboru J. Nádvorníkem a J. Nedomou přijme delegaci Výboru pro nezávislé instituce Senátu Thajského království.

ÚTERÝ 26. 7. 2005

9.30 hod. Zaháňský salonek (VP-C)

Podvýbor pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

10.00 hod. Hlavní sál (VP-C)

Přátelské setkání předsedy Senátu P. Sobotky s reprezentanty České republiky po jejich návratu z XIII. Mezinárodní soutěže dobrovolných a profesionálních hasičů (CTIF) ve Varaždinu.

10.00 hod. Valdštejnova pracovna (VP-C)

Podvýbor pro cestovní ruch Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

11.15 hod. Jičínský a Frýdlantský salonek (VP-A)

Oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou pro představitele Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky.

13.00 hod. Frýdlantský salonek (VP-A)

Klub ODS

13.00 hod. Jičínský salonek (VP-A)

Klub SNK

13.00 hod. Zelený salonek (KP)

Klub KDU-ČSL

13.00 hod. Zaháňský salonek (VP-C)

Klub otevřené demokracie

17.00 hod. Frýdlantský salonek (VP-A)

Organizační výbor

STŘEDA 27. 7. 2005

9.00 hod. Zaháňský salonek (VP-C)

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

9.00 hodin Chebský salonek (VP-C)

Výbor pro záležitosti Evropské unie

9.00 hod. Valdštejnova pracovna (VP-C)

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

9.00 hod. Zelený salonek (KP)

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

9.30 hod. Frýdlantský salonek (VP-A)

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

10.00 hod. Jičínský salonek (VP-A)

Ústavně-právní výbor

10.00 hod. Místnost č. 352 (VP-C)

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

16.00 hod. Místnost č. 401 (KP)

Klub ČSSD

17.00 hod. Jičínský salonek (VP-A)

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

17.30 hod. Místnost č. 111 (VP-C)

Mandátový a imunitní výbor

ČTVRTEK 28. 7. 2005

8.30 hod. Přijímací salonek (VP-A)

Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s Mons. M. Vlkem, arcibiskupem pražským, metropolitou a primasem českým.

12.00 hod. Předpokoj a Rytířská síň (VP-C)

Oběd předsedy Senátu P. Sobotky s prezidentem Litevské republiky V. Adamkusem.

9.00 hod. Jednací sál (VP-A)

7. schůze Senátu v 5. funkčním období

PÁTEK 29. 7. 2005

Čas bude upřesněn Jednací sál (VP-A)

7. schůze Senátu v 5. funkčním období

SOBOTA 30. 7. 2005

10.00 – 17.00 Valdštejnský palác

Zpřístupnění historických prostor Valdštejnského paláce pro veřejnost v rámci stálé expozice.

NEDĚLE 31. 7. 2005

10.00 – 17.00 Valdštejnský palác

Zpřístupnění historických prostor Valdštejnského paláce pro veřejnost v rámci stálé expozice.

31. 7. 2005 Kosovo

Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoser a členové výboru T. Jirsa a J. Štětina navštíví kontingent Armády České republiky působící v mírové operaci na území Kosova. Dne 31. 7. 2005 převezme Česká republika po Finsku velení mnohonárodní brigády Střed v misi KFOR.

OV103/2005

31. 7. – 3. 8. 2005 Ukrajina, Užhorod

Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Hadrava, místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Seitlová a člen téže komise L. Sefzig se setkají s krajany a projednají případ týkající se Občanského sdružení Podkarpatská Rus – „Náhrada za nemovitý majetek zanechaný na Zakarpatské Ukrajině po jejím připojení k Ukrajinské sovětské socialistické republice po roce 1945“.

OV 98/2005

Plánované akce - předběžná informace

(bude upřesněno v příslušném týdenním programu)

* * * * * * * * *

14.00 hod. Místnost Mandátového a imunitního výboru (VP-C)

(Každé první pondělí v měsíci, pokud není stanoveno jinak. Jiný termín nahlížení je možné dojednat s tajemnicí výboru na tel. čísle 257072520.)

Mandátový a imunitní výbor Senátu vede evidenci čestných prohlášení veřejných funkcionářů (poslanci, členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády) podle § 3, údajů poskytnutých podle § 8 odst. 2 písm. a) a b) a sdělení podle § 8 odst. 3 a 4 zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 8 odst. 2 výše uvedeného zákona má každý občan právo na základě písemné žádosti nahlédnout do evidence čestných prohlášení veřejných funkcionářů. Tajemnice výboru bude očekávat návštěvníky v místnosti výboru (vrátnice C-1). Formulář žádosti bude k dispozici na místě.

3. 8. 2005 – 9.00 h. Výbor pro hospodářství, zem. a dopravu – Valdštejn. prac. (VP-C)

5. 8. 2005 – 18.00 h. – Koncert Dětské opery Praha – Valdštejnská zahr.

30. 8. 2005 – 18.30 h. – Tradiční setkání senátorek a senátorů s vedoucími zastupitelských úřadů ČR pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou – Sala terrena, Valdštejnská zahrada

PROGRAM JEDNÁNÍ VÝBORů, PODVÝBORŮ a komise

Úterý 26.7. 2005

Podvýbor pro dopravu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přizváni: zást. Ministerstva dopravy ČR, zást. Ministerstva vnitra ČR, zást. Policejního prezídia ČR a zást. Centra dopravního výzkumu

Různé, sdělení předsedy podvýboru

Stanovení termínu další schůze podvýboru

Podvýbor pro cestovní ruch

Rozprava s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem pro místní rozvoj a zástupci agentur Czech Invest, Czech Tourism, Czech Trade na t é m a:

„Informace o investičních možnostech v oblasti cestovního ruchu v ČR, a to jak z hlediska potenciálních investorů, tak z hlediska zájemců o získání investorů“

Středa 27. 7. 2005

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

9.00 – 10.00 hod.

Návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami – sněmovní tisk. č. 265 (senátní tisk č.120)

Předkládá: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zpravodaj: senátorka D. Filipiová

10.00 – 10.45 hod.

Návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň (senátní tisk č. 114)

Předkládá: Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zpravodaj: senátor R. Sequens

10.45 – 11.30 hod.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zdravější, jistější a sebevědomí občané: Strategie ochrany zdraví a spotřebitele

Návrh Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady zřizující Program akcí Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele na období 2007-2013 (senátní tisk č. K 21/05)

Přizváni: zást. Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva průmyslu a

obchodu ČR

Zpravodaj: senátor T. Julínek

11.30 – 11.55 hod.

Sdělení předsedkyně, různé.

11.55 – 12.00 hod.

Stanovení termínu a programu 9. schůze výboru.

Výbor pro záležitosti Evropské unie

9.00 hod.

Zahájení a schválení programu schůze

9.05 hod.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství - Senátní tisk č. 98

Předkládá: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zpravodaj: senátor J. Hadrava

10.00 hod.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

a Bulharskou republikou, Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, podepsaná dne 25. dubna 2005 v Lucemburku - Senátní tisk č. 99

Předkládá: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Zpravodaj: senátor K. Schwarzenberg

10.45 hod.

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU

11.00 hod.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - Senátní tisk č. 106

Předkládá: Ministerstvo vnitra ČR

Zpravodaj: senátor J. Hadrava

13.30 hod.

Návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) - Senátní tisk č. 118 

Předkládá: Ministerstvo financí ČR

Zpravodaj: senátor L. Sefzig

14.30 hod.

Zelená kniha o politice v oblasti finančních služeb (2005-2010) - Senátní tisk č. K 28/05  

Přizván zástupce Ministerstva financí ČR, České národní banky a Komise pro cenné papíry

Zpravodaj: senátorka H. Rögnerová

Poté:

Různé, sdělení předsedy výboru

Stanovení termínu a pořadu příští schůze

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

9.00 hod.

Návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů - Senátní tisk č. 120

Předkládá: zást. Ministerstva zdravotnictví ČR

Zpravodaj: senátorka S. Paukrtová

9.40 hod.

Návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) - Senátní tisk č. 117

Předkládá: zást. Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Zpravodaj: senátor A. Jílek

10.20 hod.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - Senátní tisk č. 119

Předkládá: zást. Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor M. Balabán

Návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) - Senátní tisk č. 118

Zpravodaj: senátor R. Kolář

13.15 hod.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - Senátní tisk č. 112

Předkládá: poslanec J. Grůza

Zpravodaj: senátor A. Jílek

13.45 hod.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a  poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů - Senátní tisk č. 110

Předkládá: poslanec M. Kalousek

Zpravodaj: senátor J. Nádvorník

14.30 hod.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony - Senátní tisk č. 116

Předkládá: zást. Ministerstva dopravy ČR

Zpravodaj: senátorka S. Paukrtová

Poté:

Různé, sdělení předsedy výboru, podněty senátorů

Stanovení termín 19. schůze VHZD

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

9.00 hod.

Schválení programu a zápisu

Projednání přikázaných tisků

Senátní tisk č. 106 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Za předkladatele: zástupce Ministerstva vnitra ČR

Zpravodaj: senátor J. Štětina

cca 9.45 hod.

Senátní tisk č. 108 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Za předkladatele: zástupce Ministerstva vnitra ČR

Zpravodaj: senátor J. Štětina

cca 10.20 hod.

Senátní tisk č. 107 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v  souvislosti s trestním řízením a o změně zákona

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Za předkladatele: zástupce Ministerstva vnitra ČR

Zpravodaj: senátor T. Jirsa

cca 11.00 hod.

Senátní tisk č. 114 - Návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň

Za předkladatele: zástupce Ministerstva obrany ČR a zástupce Ministerstva

zdravotnictví ČR

Zpravodaj: senátor L. Svoboda

Senátní tisk č. 92 - Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky

Za předkladatele: zástupce Ministerstva obrany ČR

Zpravodaj: senátor L. Svoboda

cca 11.30 hod.

Senátní tisk č. 90 - Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států

uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2005

Za předkladatele: zástupce Ministerstva obrany ČR

Zpravodaj: senátor J. Zoser

Senátní tisk č. 96 - Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády, podepsané v Bratislavě dne 30. května 2005

Za předkladatele: zástupce Ministerstva obrany ČR

Zpravodaj: senátor R. Slavotínek

cca 11.45 hod.

Senátní tisk č. 85 - Vládní návrh kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice

Za předkladatele: zástupce Ministerstva dopravy ČR

Zpravodaj: senátor J. Zoser

14. 00 hod.

Senátní tisk č. 125 - Návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Za předkladatele: zástupce vlády ČR

Zpravodaj: senátor J. Jařab

Senátní tisk č. 126 - Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Za předkladatele: zástupce vlády ČR

Zpravodaj: senátor J. Jařab

cca 15.00 hod.

Senátní tisk č. 127 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Za předkladatele: poslanec S. Křeček

Zpravodaj: senátor R. Slavotínek

cca 15.30 hod.

Senátní tisk č. 44 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii

Za předkladatele: zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj: senátor R. Slavotínek

Poté:

Informace předsedy a různé

Stanovení termínu a programu příští schůze

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

9.30 hod.

Návrh a schválení programu schůze

9.35 hod.

Senátní tisk č. 102 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Předkládá: zástupce Ministerstva životního prostředí ČR

Zpravodaj: senátorka J. Seitlová

10.30 hod.

Senátní tisk č. 105 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Předkládá: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zpravodaj: senátorka J. Seitlová

11.30 hod.

Senátní tisk č. 119 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Předkládá: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor J. Kalbáč

13.05 hod.

Senátní tisk č. 117 – Návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)

Předkládá: zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Zpravodaj: senátor J. Brýdl

Poté:

Sdělení předsedy, různé.

Stanovení programu, termínu a místa 14. schůze

Ústavně-právní výbor

10.00 hod.

Zahájení a schválení programu schůze

10.05 hod.

Senátní tisk č.110 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Předkládá: poslanec M. Kalousek

Zpravodaj: senátor J. Volný

10.45 hod.

Senátní návrh č. 116 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Předkládá: ministr dopravy M. Šimonovský

Zpravodaj: senátor J. Žák

11.45 hod.

Senátní tisk č. 127 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Předkládá: poslanec S. Křeček

Zpravodaj: senátor J. Kubín

13.30 hod.

Senátní tisk č. 120 - Návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Předkládá: ministryně zdravotnictví M. Emmerová

Zpravodaj: senátor F. Příhoda

14.15 hod.

Senátní tisk č. 91 - Návrh senátního návrhu senátora Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Předkládá: senátor M. Mejstřík

Zpravodaj: senátor J. Volný

14.45 hod.

Senátní tisk č. 113 - Návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Překládá: ministr vlády ČR P. Zářecký

Zpravodaj: senátor J. Stodůlka

15:15 hod.

Senátní tisk č. 125 - Návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Senátní tisk č. 126 - Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Předkládá: předseda vlády J. Paroubek

Zpravodaj: senátor J. Stodůlka

Poté:

Různé a stanovení termínu příští schůze

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

10.00 hod.

Zahájení a schválení pořadu 11. schůze

10.05 hod.

Senátní tisk č. 123 - Návrh zákona o veřejných výzkumných institucích

Senátní tisk č. 124 - Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

Uvede: zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zpravodaj: senátor M. Bureš

11.15 hod.

Senátní tisk č. 91 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Uvede: zástupce navrhovatelů senátor M. Mejstřík

Za resort: zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj: senátor J. Pavlata

14.00 hod.

Senátní tisk č. 121 - Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Taťány Fischerové, Evy Novákové, Anny Čurdové, Ladislava Skopala a Hany Šedivé na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

Uvede: zástupce navrhovatelů poslanec Jaromír Talíř

Za resort: zástupce Ministerstva kultury ČR

Zpravodaj: senátor V. Jehlička

14.45 hod.

Projednání peticí doručených Senátu PČR

Uvede: senátor V. Jehlička

15.00 hod.

Sdělení předsedy výboru

Podněty a připomínky senátorů

Návrh termínu 12. schůze výboru

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

17.00 hod.

Zahájení a informace předsedy komise.

17.05 hod.

Návrh zákona, o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů - Senátní tisk č. 121 (Sněmovní tisk: 756)

Zpravodaj: senátor A. Jílek

Hosté: František Lambert (Česká televize), Václav Kasík (Český rozhlas)

18.00 hod.

TV Vysočina

Poté

TV3 – stanovisko

Různé

Termín a pořad příští schůze

Návrh pořadu 7. schůze Senátu

1.​ Senátní tisk č. 105 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

1.​ Senátní tisk č. 111 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.

1.​ Senátní tisk č. 110 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

1.​ Senátní tisk č. 112 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1.​ Senátní tisk č. 102 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

1.​ Senátní tisk č. 103 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.​ Senátní tisk č. 104 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

1.​ Senátní tisk č. 106 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – bude projednán ve 2. jednacím týdnu

1.​ Senátní tisk č. 107 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů - bude projednán ve 2. jednacím týdnu

1.​ Senátní tisk č. 108 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - bude projednán ve 2. jednacím týdnu

1.​ Senátní tisk č. N 1/05 - Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se Vízového Informačního Systému (VIS) a výměny dat o krátkodobých vízech mezi členskými státy - bude projednán ve 2. jednacím týdnu

1.​ Senátní tisk č. 109 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1.​ Senátní tisk č. 69 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN

1.​ Senátní tisk č. N 15/05 - Návrh Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) a návrh Rozhodnutí Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2007 až 2011)

1.​ Senátní tisk č. 114 - Návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň

1.​ Senátní tisk č. 92 - Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky

1.​ Senátní tisk č. 115 - Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

1.​ Senátní tisk č. 85 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice

1.​ Senátní tisk č. 95 - Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Vlasta Formánková)

1.​ Senátní tisk č. 262 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) , ve znění pozdějších předpisů

1.​ Senátní tisk č. 49 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

1.​ Senátní tisk č. 65 - Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jaroslava Kubery, Tomáše Julínka, Jiřího Šnebergera, Jiřího Lišky, Miroslava Škalouda a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

1.​ Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením Podvýboru pro konkurenceschopnost, vzdělávání a mládež Výboru pro záležitosti Evropské unie

1.​ Senátní tisk č. 128 Volba osoby navrhované Senátem k jmenování do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

1.​ Senátní tisk č. 44 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii

1.​ Senátní tisk č. 101 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

1.​ Senátní tisk č. 117 - Návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)

1.​ Senátní tisk č. 116 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.​ Senátní tisk č. 118 - Návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

1.​ Senátní tisk č. 119 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.​ Senátní tisk č. 120 - Návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

1.​ Senátní tisk č. 127 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.​ Senátní tisk č. 122 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1.​ Senátní tisk č. 121 - Návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

1.​ Senátní tisk č. 123 - Návrh zákona o veřejných výzkumných institucích

1.​ Senátní tisk č. 124 - Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

1.​ Senátní tisk č. 125 - Návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

1.​ Senátní tisk č. 126 - Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Návrh na přikázání návrhů zákonů k projednání výborům Senátu

Senátní tisk č. 116 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Ústavně-právnímu výboru

Senátní tisk č. 117 - Návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)

Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Výboru pro záležitosti Evropské unie

Senátní tisk č. 118 - Návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Výboru pro záležitosti Evropské unie

Senátní tisk č. 119 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Senátní tisk č. 120 - Návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Ústavně-právnímu výboru

Senátní tisk č. 121 - Návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Senátní tisk č. 122 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Senátní tisk č. 123 - Návrh zákona o veřejných výzkumných institucích

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Senátní tisk č. 124 - Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Senátní tisk č. 125 - Návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Ústavně-právnímu výboru

Senátní tisk č. 126 - Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Ústavně-právnímu výboru

Senátní tisk č. 127 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ústavně-právnímu výboru

Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost