P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

5. funkční období

97. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU

A BEZPEČNOST

z 20. schůze, konané dne 16. listopadu 2005


k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 219/1999 Sb., o ozbrojených

silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(senátní tisk č. 177)

Po odůvodnění zástupce předkladatele Pavla Maška, náměstka ministra obrany ČR, zpravodajské zprávě senátora Jiřího Pospíšila a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Pospíšila;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru, senátora Josefa Jařaba, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi.


Josef Jařab, v.r.

předseda výboru


Jiří Pospíšil, v.r.

zpravodaj výboru

Josef Zoser, v.r.

ověřovatel výboru