SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

358.

USNESENÍ SENÁTU

z 15. schůze, konané dne 30. října 2013

k návrhu na vyslovení souhlasu s účastí Vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře

Senát

souhlasí v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu s účastí Vratislava Mynáře při projednávání bodu „Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Radovan Suchánek)“ /senátní tisk č. 180/.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Hassan Mezian v. r.

ověřovatel Senátu