SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

247. USNESENÍ

z 31. schůze konané dne 27. září 2016

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě

Senátní tisk č. 320

Po úvodním slově zástupce předkladatele Mgr. Kamila Rudoleckého, náměstka ministra dopravy České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Pavla Štohla a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Pavla Štohla;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Pavel Štohl v.r. senátor František Bradáč v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru