SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

22. USNESENÍ

ze 4. schůze, konané dne 20. února 2012

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012

Senátní tisk č. 7

Po odůvodnění zástupce předkladatele Ing. Miroslava Mateje, náměstka ministra financí, zpravodajské zprávě senátora Pavla Trpáka a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci předložené smlouvy;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Pavla Trpáka ;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Jozefa Regece, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Jozef Regec,v.r.

předseda výboru

Pavel Trpák, v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Kladívko,v.r.

ověřovatel výboru