8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

POZVÁNKA NA 4. SCHŮZI

ve středu dne 20. července 2011 v polední pauze schůze Senátu v Zaháňském salonku

PROGRAM

1. Zahájení schůze komise

2. Senátní tisk č. 85 – Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu

za rok 2010

předkladatel: předseda ČTÚ pan Pavel Dvořák

zpravodaj: senátor Adolf Jílek

3. Různé

4. Termín a pořad příští schůze

Jiří Oberfalzer, v.r.

předseda komise