PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

18. USNESENÍ

ze 4. schůze konané dne 4. ledna 2017

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 26

Po úvodním slově Richarda Brabce, ministra Ministerstva životního prostředí ČR, zpravodajské zprávě senátorky Jitky Seitlové a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR zamítnout projednávaný návrh zákona;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Jitku Seitlovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.

předseda výboru

Jitka Seitlová v. r.

zpravodajka výboru

Petr Vícha v. r.

ověřovatel výboru