SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

316.

USNESENÍ SENÁTU

ze 13. schůze, konané dne 12. září 2013

k návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /senátní tisk č. 170/

Senát

zamítá návrh zákona.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Jan Látka v. r.

ověřovatel Senátu