SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

168. USNESENÍ

z 24. schůze, konané dne 11. srpna 2020

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018

Senátní tisk č. 293

Po odůvodnění zástupce předkladatele Zuzany Zarajošové, ředitelky odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí, po zpravodajské zprávě senátora Jaroslava Zemana, kterou přednesl senátor Tomáš Jirsa a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vzít na vědomí Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018, spolu se stanoviskem vlády k nim;

II.

pověřuje

předsedu výboru senátora Pavla Fischera, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Pavel Fischer v.r.

předseda výboru

Tomáš Jirsa v.r.

zastupující zpravodaje výboru

Patrik Kunčar v.r.

ověřovatel výboru