SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

79. USNESENÍ

ze 7. schůze, konané dne 20. dubna 2011

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,

Senátní tisk č. 66

Po odůvodnění zástupců předkladatele JUDr. Františka Vavery, náměstka ministra vnitra

a Mgr. Ondřeje Veselského, ředitele odboru Mezinárodního práva, zpravodajské zprávě

senátora Tomáše Kladívka a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Tomáše Kladívka;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Jozefa Regece, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Jozef Regec, v.r.

předseda výboru

Tomáš Kladívko, v.r.

zpravodaj výboru

Jaromír Štětina,v.r.

ověřovatel výboru