SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

108. USNESENÍ

z 11. schůze, konané dne 14. února 2018

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně

Senátní tisk č. 228

Po odůvodnění zástupce předkladatele Jaroslava Strouhala, náměstka ministra vnitra, zpravodajské zprávě senátora Patrika Kunčara a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas s ratifikací Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 23. listopadu 2017 v Astaně;

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vyslovit souhlas s působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu v období ode dne schválení Parlamentem ČR do 31. prosince 2018 v celkové počtu do 30 osob;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Patrika Kunčara;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


František Bublan, v.r.

předseda výboru

Patrik Kunčar, v.r.

zpravodaj výboru

Patrik Kunčar, v.r.

ověřovatel výboru