P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

496.

USNESENÍ SENÁTU

z 19. schůze dne 20. května 2010

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 276/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Soňa Paukrtová v. r.

ověřovatelka Senátu