P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

110.

USNESENÍ

ústavně-právního výboru

z 28. schůze konané dne 18. listopadu 1999

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

(senátní tisk č. 115)

Po vyslechnutí Ing. Jaroslava Kopřivy, náměstka ministra vnitra, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Vyvadila a po rozpravě

Ústavně-právní výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu vyjádřit vůli projednávaným návrhem zákona se nezabývat,

II. u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání tohoto návrhu na schůzi Senátu senátora Vladimíra Zemana,

III. p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jiřího Vyvadila, aby s tímto usnesením seznámil předsedkyni Senátu.

JUDr. Jiří Vyvadil,v.r.

zpravodaj

Ing. Jaroslav Šula,v.r. JUDr. Jiří Vyvadil,v.r.

ověřovatel předseda výboru