12. funkční období

293

Vládní návrh, kterým se předkládají

Parlamentu České republiky k informaci

Změny z roku 2018

k Úmluvě o práci na moři z roku 2006,

přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce

v roce 2018

2020


Tento dokument je k dispozici pouze ve formátu *.pdf.