SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

61. USNESENÍ

z 10. schůze, konané dne 3. 12. 2019

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 156

Po odůvodnění zástupkyně skupiny poslanců, PaedDr. Aleny Gajdůškové, zpravodajské zprávě senátorky Aleny Šromové a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátorku Alenu Šromovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru, senátora Lumíra Kantora, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Parlamentu ČR Jaroslavu Kuberovi.


Lumír Kantor v. r.

předseda výboru

Alena Šromová v. r. Marek Hilšer v. r.

zpravodajka výboru ověřovatel výboru