Parlament české republiky

výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Senát

1997

60.

Usnesení

ze dne 6. listopadu 1997

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

senátní tisk č. 1997/83

Po odůvodnění zástupce navrhovatele náměstkyně ministra JUDr. Voňkové, zpravodajské zprávě senátora Alfréda Michalíka a po rozpravě

výbor

I.​ d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Alfréda Michalíka;

III.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru, senátora Jaroslava Jurečku, předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu České republiky.

Jaroslav Jurečka, v.r.

předseda výboru

Alfréd Michalík, v.r. Karel Korytář, v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru